Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια μορφή συνδυαστικής ψυχολογικής υποστήριξης ,η οποία συλλέγει και αξιοποιεί  στοιχεία από διάφορες τεχνικές και μοντέλα. Την εφαρμόζουμε σε ένα άτομο, σε ένα ζευγάρι, σε μία οικογένεια ή και σε μία ομάδα ατόμων που διανύουν καταστάσεις κρίσης και συναισθηματικής δυσφορίας, δυσκολίας προσαρμογής σε σοβαρές ή αιφνίδιες αλλαγές,( πλημμύρες, φωτιές, . . .)   μεταβάσεις και προκλήσεις στη ζωή τους, όπως πένθος (απώλεια αγαπημένου προσώπου ή και ζώου), διαζύγιο, ανεπιθύμητη-απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση, απώλεια εργασίας, χρόνια σωματική ασθένεια, μαθησιακές ή ακαδημαϊκές δυσκολίες και σε πολλά άλλα. Επίσης, κατέχει σημαντική θέση σαν συμπληρωματική θεραπεία, για τη διαχείριση ψυχωτικής συμπτωματολογίας, σε σοβαρές χρόνιες ψυχικές παθήσεις με δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά όπως η σχιζοφρένεια και η υπολειμματική ψύχωση αλλά και για την εκπαίδευση και ενίσχυση του οικογενειακού – υποστηρικτικού περιβάλλοντος.  Με ανάλογο τρόπο παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε οργανικά ψυχοσύνδρομα, στην άνοια, κ.ά.. Θα μπορούσε να ωφελήσει και στη χρόνια συναισθηματική διαταραχή και σε κάποιες μορφές διαταραχής προσωπικότητας.

Βασικός πυλώνας της εν λόγω προσέγγισης , είναι η αμεσότητα στη σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η γρήγορη «θεραπευτική συμμαχία»,  η δυναμική σχέση με στοιχεία ενσυναίσθησης ( empathy ), εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, ευθύτητας και ασφάλειας, με στόχο την ανάδυση και ενδυνάμωση των προσαρμοστικών μηχανισμών του ατόμου, τον επανακαθορισμό δυσλειτουργικών πεποιθήσεων, την ύφεση των συμπτωμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας της  ζωής του.