Βασίλειος Κλαδούχος - Ψυχίατρος

“Υγιεία τίμιον αλλά ευμετάστατον”

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η ψυχική υγεία είναι μία κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Η ψυχική υγεία και η ψυχική ασθένεια είναι αυτοτελείς καταστάσεις της ψυχοσύνθεσης του κάθε ατόμου.

Ο ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής Βασίλειος Κλαδούχος παρέχει ολοκληρωμένες ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες που αφορούν όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών και της συμβουλευτικής, σε επίπεδο ατομικών και ομαδικών συνεδριών, αλλά και σε επίπεδο ζεύγους και οικογένειας. Μέσω της ιατρικής , ψυχοθεραπευτικής και εκπαιδευτικής εταιρείας <<ΨΥΧ-ΑΓΩΓΗ>> και με τη συνεργασία εκλεκτών και έμπειρων ειδικών, παρέχονται ιατρικές συμπληρωματικές θεραπείες και εναλλακτικές , ερευνητικές υπηρεσίες που άπτονται του τομέα της ψυχικής υγείας, του Coaching , αλλά και βιωματικά σεμινάρια, σχετικά με θέματα αυτογνωσίας, αυτοβελτίωσης, προσωπική ανάπτυξης, εξέλιξης και τα λοιπά. Ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος <<Well Family Project >> προσφέρονται ανάλογες υπηρεσίες ευρέος φάσματος σε παιδιά και οικογένειες.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα ιατρεία του στην Αθήνα, στις περιοχές των Αμπελοκήπων και του Αμαρουσίου.

Οι υπηρεσίες μας

Ο ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής Βασίλης Κλαδούχος παρέχει υπηρεσίες υγείας από το 1986, με αρχική επιδίωξη αφενός να ληφθεί ένα όσο το δυνατόν πιο άρτιο ιατρικό ιστορικό του εξεταζόμενου και αφετέρου να δημιουργηθεί μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης.

Στόχος είναι να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν κλινικά γεγονότα από τη ζωή του που πιθανώς να σχετίζονται και να επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική του υγεία, όπως ατομικό, οικογενειακό και ψυχοκοινωνικό ιστορικό, δίνοντας έμφαση στον γενικότερο τρόπο ζωής του, στις συνήθειες διατροφής, δραστηριότητας και ύπνου, στη χρήση-κατάχρηση ψυχοδραστικών και άλλων ουσιών, στην αυτοφροντίδα, στην οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση, στην κοινωνική συμμετοχή του κτλ. Όταν κρίνεται αναγκαίο, γίνεται επίσης φυσική εξέταση ή και ανασκόπηση κατά σύστημα. Στο σημείο αυτό ενδεχομένως να ακολουθήσουν συστάσεις και ο εξεταζόμενος να παραπεμφθεί για συμπαρακολούθηση σε άλλες ειδικότητες. Στο επόμενο στάδιο, εφόσον και πάλι κριθεί απαραίτητο και συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη, τίθενται οι κανόνες της πιθανής ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας, καθορίζεται το θεραπευτικό πλαίσιο και επιχειρείται η θεραπευτική συμμαχία.

Mental Health
Self care

Από το 1993 παρέχει ολοκληρωμένες ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες που αφορούν όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών, αλλά και των θεμάτων που δυσχεραίνουν τη ζωή του ατόμου, και της οικογένειάς του γενικότερα, από την παιδική έως την πολύ προχωρημένη ηλικία. Τέτοιου είδους προβλήματα για παράδειγμα, εντοπίζονται στις κοινωνικές δεξιότητες, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην κοινωνική και επαγγελματική ανέλιξη, στο γάμο, στην εγκυμοσύνη, στη λοχεία, στην ανατροφή των παιδιών, στην απώλεια, στο πένθος, στην αμνησικακία (forgiveness), στη χρόνια νόσο και στον χρόνιο πόνο, στην έλευση του γήρατος και τα λοιπά.

Η προσέγγιση είναι πάντα εξατομικευμένη και εξειδικευμένη, με διαρκώς μεταβαλλόμενο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες του θεραπευομένου, ενώ οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, απλότητα, κατανόηση και είναι συνήθως δυναμικές, όσο εξελίσσεται και επιτρέπει η ψυχοθεραπευτική σχέση-συμμαχία.

Επίσης χρησιμοποιούνται όλα τα δυνατά επιμέρους στοιχεία που προκύπτουν στην πορεία της οικοδόμησης της θεραπευτικής σχέσης και οι δυνατότητες που αυτή δίδει σε βάθος χρόνου, είτε προέρχονται από τις κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις –π.χ. Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή Συμπεριφορική, Συστημική– είτε όχι.

Όπου απαιτείται, χρησιμοποιείται και η φαρμακευτική αγωγή, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται ταχύτερο αποτέλεσμα και ταχύτερη ανακούφιση, όταν τα συμπτώματα είναι έντονα, αφετέρου για να διευκολύνεται η εξέλιξη της ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση που ακολουθείται στις σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, κυρίως σε περιόδους υποτροπών, διαπνέεται από τις αρχές της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής και, ως εκ τούτου, αποφεύγονται εισαγωγές και εγκλεισμοί σε ψυχιατρικές κλινικές. Όταν η νοσηλεία κρίνεται απαραίτητη, συστήνεται η εισαγωγή σε παθολογικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, διαφορετικά σε αντίστοιχα ειδικά ψυχιατρικά τμήματα που στεγάζονται σε γενικά νοσοκομεία. Τα θεραπευτικά σχήματα που εφαρμόζονται προσαρμόζονται έτσι, ώστε όχι μόνο να περιορίζεται όσο το δυνατόν η παραμονή των θεραπευομένων σε συνθήκες νοσηλείας, αλλά και για να επιταχύνεται η επανένταξή  τους στο συνήθη τρόπο ζωής τους.

Στο πλαίσιο της Διασυνδετικής-Συμβουλευτικής πραγματοποιούνται θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα ιδιωτικών γενικών νοσοκομείων-κλινικών με τα οποία ο ιατρός συνεργάζεται, εφαρμόζοντας τις αρχές της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης. Επίσης είναι συνεχής η προσπάθεια για την αποασυλοποίηση ατόμων, χρονίως ψυχικά πασχόντων, που βρίσκονται σε μονάδες ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Επιπλέον χορηγούνται πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ψυχικής υγείας, ενώ συμπληρώνονται φάκελοι ΚΕΠΑ που αφορούν ψυχικές διαταραχές. Σε περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων, συντάσσονται, υπό την αρμοδιότητα του τεχνικού συμβούλου, ψυχιατρικές αξιολογήσεις ατόμων.

Anxiety