Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι η θεραπευτική διαδικασία που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο το  διάλογο και στηρίζεται κυρίως σ αυτόν,  προάγοντας τη σχέση συνεργασίας θεραπευτή-θεραπευόμενου, με στόχο να διευκολύνει τον δεύτερο να δει την εσωτερική του πραγματικότητα, να επεξεργαστεί τις σκέψεις και τις εμπειρίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματα που απορρέουν, να βρει τα σημεία που τον δυσκολεύουν και να οδηγηθεί σε πιθανές λύσεις. Σε όλη αυτή την αναζήτηση,  ο θεραπευόμενος ανακαλύπτει σταδιακά ελλοχεύουσες δυνάμεις και δεξιότητες και αισθάνεται ασφάλεια,  επιτυχία και ολοκλήρωση.

Η συμβουλευτική θεραπεία δύναται να εφαρμόζεται σε ατομικό, ομαδικό , κοινοτικό και οργανωτικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο ο θεραπευτής ασχολείται με όλες τις ηλικίες και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτές. Σε ομαδικό επίπεδο εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια όπως οι κοινότητες, το σχολείο, οι ομάδες που προκύπτουν όταν βρίσκονται σε έκτακτη δύσκολη κατάσταση ( π.χ. πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς, . . . ) και αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων και των συγκρούσεων και κατ’ επέκταση στην επαναφορά, αλλά και βελτίωση και προώθηση της προσωπικής και διαπροσωπικής λειτουργικότητας. Σε οργανωτικό επίπεδο υλοποιείται σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και με σύμμαχο την ανάλυση SWOT,  ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού (STRENGTHS ,WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) ο θεραπευτής συνεργάζεται με ομάδες εργασίας με απώτερους στόχους ένα πρόσφορο εργασιακό περιβάλλον με παράλληλα αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.