Διαπροσωπική ψυχοθεραπεία

Η διαπροσωπική θεραπεία ( Interpersonal Therapy-IPT)  είναι μία δομημένη, ατομική ή ομαδική, βραχεία ψυχοθεραπεία (12-20 συνεδρίες), η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, δυσθυμία, διπολική διαταραχή, διατροφικές διαταραχές, προβλήματα γάμου, κατάχρησης ουσιών και άλλες.

Στοιχεία της ψυχοδυναμικής πρακτικής  αλλά και του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου αγιοποιούμε για να στηρίξουμε την προσέγγισή μας, ενώ κυρίως εστιάζουμε και δίνουμε έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευόμενου, στο εδώ και τώρα . Ξεκινάμε με ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπως τις χαρακτηρίζουμε, στην προσπάθεια να κατανοήσει ο θεραπευόμενος τις δυσκολίες που του προκαλούν οι διάφορες καταστάσεις όπως πένθος,  χωρισμός, συγκρούσεις με σημαντικούς ανθρώπους,  όπως  γονείς,   σύζυγος, παιδιά, συγγενείς, φίλοι,  συνεργάτες ,  προϊστάμενοι, κ.α.. Ο ρόλος μας είναι ενεργός και παρεμβατικός , παίρνουμε θέσεις και προτείνουμε.

Η θεραπεία αποσκοπεί στην βαθύτερη κατανόηση και επαναπροσδιορισμό αλλά και βελτίωση των διαπροσωπικών συμπεριφορών του,  στοχεύει δε και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Στην αρχική φάση, η θεραπεία επικεντρώνεται στην άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων της υποκείμενης ψυχικής διαταραχής κυρίως Αγχωδών και Συναισθηματικών. Ακολουθεί η κύρια φάση, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση, τροποποίηση – βελτίωση – αναβάθμιση των διαπροσωπικών του σχέσεων, στην εκμάθηση και εκδήλωση πιο λειτουργικών τρόπων έκφρασης συναισθημάτων και ως εκ τούτου και στην καλύτερη κοινωνική του προσαρμογή.