Γνωσιακή-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Χρησιμοποιούνται οι αρχές της Ψυχοδυναμικής, της Υπαρξιακής αλλά και της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας (CBT, Cognitive Behavioral Therapy ), καθώς και η σύνθεση αυτών (CAT, Cognitive Analytical Therapy) σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό, ζεύγους ή οικογένειας.

Η γνωσιακή γνωστική ψυχοθεραπεία CBT ξεκίνησε από τον Aaron Beck, τη δεκαετία του 60 με βασική ιδέα : οι γνωσίες -σκέψεις μας , επηρεάζουν τα συναισθήματά μας και αυτά την συμπεριφορά μας. Επιχειρεί γνωσιακή αναδόμηση, αλλαγή δηλαδή του τρόπου σκέψης με διάφορες τεχνικές, π.x. ημερολόγιο δυσλειτουργικών σκέψεων, οριζόντια και κάθετη διερεύνηση, σενάριο των χειρότερων συνεπειών, ανάλυση πλεονεκτημάτων- μειονεκτημάτων, γνωσιακή δοκιμή και τα λοιπά.

Η γνωστική αναλυτική θεραπεία CAT που ξεκίνησε με τον Anthony Ryle, είναι μια σχετικά βραχείας διάρκειας δομημένη μορφή ψυχοθεραπείας , 16 συνεδριών και αξιοποιεί την ικανότητα του θεραπευομένου να παρατηρεί τις σκέψεις του, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του , ενώ αξιοποιεί και την μεταβιβαστική σχέση του με τον θεραπευτή και τις ασυνείδητες διαδικασίες που αναπτύσσονται στην σχέση αυτή.

Μέσω της Ενσυναίσθησης, (Empathy), της Συναισθηματικής (Affective), αλλά και της Γνωστικής (Cognitive Empathy), επιδιώκει ο θεραπευτής να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται, να αισθανθεί και να βιώσει, να κατανοήσει, τον θεραπευόμενο και έτσι ακολούθως να επιχειρηθεί η αλλαγή του, όπως και του ζευγαριού, της οικογένειας, της ομάδας.

Παρέχονται επίσης και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αυτές της Υποστηρικτικής Ψυχοθεραπείας.

Η Εφαρμοζόμενη Ψυχοθεραπεία στοχεύει επίσης στο να εμπλουτίσει τις οπτικές του θεραπευομένου στις διάφορες καταστάσεις και ως εκ τούτου να του δώσει τη δυνατότητα της Αλλαγής και επιλογής καταλληλότερων και αποτελεσματικότερων συμπεριφορών, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.